Ron Schmitz
 

Wijkbewoners kunnen altijd bij mij terecht.
Men kan mij bereiken via het landelijk politienummer 0900-8844, dat er vervolgens voor zorgt dat de mensen met mij worden doorverbonden c.q. met mij in contact komen.
Indien ik niet in dienst ben dan krijg ik een melding dat ik met een buurtbewoner contact dien op te nemen. Ik zal dit dan bij de eerstvolgende gelegenheid doen.
Door geplande vrije dagen of nachtdiensten kan dit soms enkele dagen duren.
Als men echter een acuut probleem heeft, bijvoorbeeld overlast of een woninginbraak, dan kan men beter contact opnemen met de politiebasiseenheid Sittard.
Als echter elke seconde telt dan kan en mag men altijd 112 bellen.
Men kan voor allerlei zaken, van langdurige overlast tot ongeregeldheden in de wijk bij mij terecht.
Wanneer het probleem niet bij de politie thuishoort, dan zal ik adviseren of een van mijn netwerkpartners erbij betrekken.
De wijkagent kan in sommige gevallen wel bemiddelen, maar soms hoort een probleem gewoon bij een civiele rechter of andere instantie thuis.
Wijkbewoners kunnen mij ook doorgeven wanneer hen iets verdachts in hun wijk opvalt, bijvoorbeeld dat er bij een bepaalde woning vaker personen komen, die zich nogal "vreemd" gedragen.
De politie kan bijna niet zonder de ogen en oren van de bewoners in de wijk zelf.