Wethouder Kim Schmitz

3de loco-burgemeester
 

Wethouder Kim SchmitzTel. secretariaat: 046-4778140
E-mail: wethouder.kimschmitz@sittard-geleen.nl  
Spreekuur: op afspraak

 

 

 

 

Portefeuille

Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid
 

 • Duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal

  • Beleid milieu, energie en water
  • Natuur- en milieueducatie
  • Mondiaal beleid

 • Integratiebeleid

  • Minderheden, asielzoekers, vluchtelingen
  • Huisvesting statushouders
  • Inburgering nieuwkomers en oudkomers
  • Diversiteitsbeleid
    
 • Armoede- & eenzaamheidsbestrijding

  • Individuele bijzondere bijstand
  • Bijzondere inkomensvoorzieningen (armoedebestrijding)
  • Schuldhulpverlening
  • Kansen voor alle kinderen
  • Eenzaamheidsaanpak
    
 • Omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting  

  • Ruimtelijk beleid
  • Buitengebied
  • Ruimtelijke regelgeving (incl. bestemmingsplannen)
  • Welstandsbeleid
  • Groenplanologie (waaronder landschapsparken)
  • Omgevingsvisie, POL en Omgevingswet (NOVI)
  • Coördinatie beleid i.v.m. gevolgen demografische ontwikkelingen ('krimp')
  • Coördinatie leegstandsaanpak
    
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 5

  • Overhoven, Baandert, Vrangendael, Broeksittard, Kemperkoel, Industriepark Noord, Recreatiegebied Schwienswei