Visie

 
De visie van het Wijkplatform stelt het verbeteren van het leefklimaat in de wijk de Baandert waar ondermeer begrepen wordt:

 
a.         handhaving van natuur en stadsschoon en het behoud en

            verbeteren van de sport -en recreatieve voorzieningen voor

            zowel de bewoners van de Baandert als voor de bewoners van

            heel Sittard

b.         het bevorderen van de veiligheid in verkeer en woonomgeving;

c.         het bevorderen van de kwaliteit en beheer van de inrichting van

            de openbare ruimte;

d.         het behouden en verbeteren van voorzieningen van algemeen nut;

e.         het tegengaan van luchtverontreiniging, geluid, stank, en stofoverlast;

f.          het bevorderen van de invloed van wijkbewoners op de (gemeentelijke)

            overheid en openbare instanties; dit alles in de meest ruime zin van het

            woord genomen.

g.         het begeleiden en stimuleren van het onderhoud in het groenvoorziening

 

 

 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.         het met elkaar in contact brengen van de bewoners binnen de wijk de

            Baandert.

b.         het organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk;

c.         het verzorgen en begeleiden van contacten met en het versterken van

            adviezen aan gemeentelijke, provinciale en rijksinstellingen, alsmede

            bedrijven en andere van instellingen en organisaties de wijk gerelateerde

            algemeen belang;

d.         het scheppen van voorwaarden voor democratische besluitvorming teneinde

            invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van overheden en instanties;

e.         het in het belang van de bewoners van de wijk de Baandert adviseren bij

            procedures bij gemeentelijke, provinciale en rijksinstellingen, alsmede

            bedrijven en andere instellingen van algemeen belang;

f.          alle overige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn