Verkeersveilig in je straat

Verkeersveiligheid is enorm belangrijk.                                                           
Op een aantal plekken in de Baandert laat het echter te wensen over.
Er komt teveel doorgaand verkeer in straten waar dat niet hoeft.

Wij willen deze knelpunten aanpakken door gerichte acties in de zin van verbeteren, respectievelijk voorkomen, ook door middel van handhavingsacties.

Doorgaand verkeer dat niet in woonwijken hoeft te zijn, weren en de sluiproutes onaantrekkelijk maken.

De doorgaans wegen zoals de Sportcentrumlaan, Odasingel aantrekkelijker maken door geen bussen op het wegdek te laten stoppen, verkeerslichten in een groene zone te laten werken.

De kruising Hemelsley en de Justus de Harduwijnlaan duidelijker en veiliger te maken, het overige oost/west verkeer gebruik te laten maken van de Hemelsley, zodat de beide aanwezige wegversmallingen gaan werken.

De Vrangendael, H.v.Veldekestraat en de straat de Baandert van het sluipverkeer te ontzien en de snelheden in deze straten, drastisch te verlagen.

De oversteek van de Baandert naar Overhoven, veiliger maken voor het gemotoriseerd verkeer, maar zeker voor de fietsers en voetgangers.

De oversteek voor voetgangers naar de schootsvelden (en dus het centrum) moet eenvoudig en veilig vanuit de straat de Baandert kunnen gebeuren.

De veiligheid in de H.Weltersstraat bij de school verhogen en geen accidenten meer toestaan.
 
De oversteek Frans Erensstraat / Frans Erensstraat via de H.v.Veldekestraat
veiliger maken voor de schooljeugd v.w.b. fietsers en voetgangers.
 
Parkeerbeleid in de Baandert 2 invoeren , parkeren binnen de parkeervakken.
 
Blauwe zone invoeren op de parkeerplaatst H. Weltersstraat.