Het wijkplatform hecht hier grote waarde aan een schone en veilige leefomgeving.
We willen fungeren als de ogen en oren in de wijk als het gaat om met name de trends op dit gebied.
We stimuleren u als bewoner van de wijk om enkelvoudige meldingen te doen via het Callcenter van de gemeente, politie en woonmaatschappijen.
 
Inzake schoon willen we samen met de partners bereiken dat onze wijk
schoon is, vrij van hondenpoep en schone sport- en speelplekken.
 
De Praktijk:
Bij onze voornemens van 2010 hadden we Inzake schoon afgesproken, dat we samen met de partners willen bereiken dat de wijk schoon is, vrij van hondenpoep en willen we schone sport- en speelplekken voor onze kinderen. In het kader schoon, zien we dat er nog teveel zakjes met afval worden gedeponeerd bij de afvalbakken,
Ook bij de ondergrondse containers wordt teveel glaswerk of kleding er naast gedeponeerd, behalve dat u er een  boete mee riskeert, helpt het niet om de buurt schoon te krijgen.
De Gemeente heeft daar waar gevraagd extra opvangbakken geplaatst, toch zien we dat nog zakjes met hondenpoep in de goot liggen.
Bent u van mening dat uw straat nog een extra opvangbak kan gebruiken, geef dit dan door aan het callcenter van de Gemeente 046 4777777
 
We roepen iedereen op ons hier mee te steunen.
 
Hondenpoep op de sport en speelplekken is en blijft schrikbarend, ondanks de verbodsborden “Verboden voor Honden” is het triest gesteld met het handhaven hierop.
Het platform is van mening dat speelplekken van onze kinderen, hondenpoepvrij moeten zijn.
Het platform wil dan ook zover komen dat het gehele terrein ( binnen het hek/haagwerk ) in de Johan Dautzenbergstraat / Frans Erensstraat en op het Jan Engelmannplein hondenvrij worden en er dus geen hondenpoep op de speelvelden van de kinderen kan komen

 

Ook hier roepen we iedereen op om ons hierin te steunen.