Gevraagd: actieve burgers! Met deze oproep menen politici de politiek-economische crisis te kunnen bezweren. Overheden kunnen minder, instellingen krijgen minder, burgers moeten meer. Actieve wijkbewoners schrikken daar niet van. Zij zetten zich al jaren met man en macht in voor hun leefomgeving, waarbij zij niet zelden overheden en organisaties op hun weg vinden. Als daar een einde aan komt, zou dat alleen maar winst zijn. Maar dan moet er wel meer veranderen dat alleen een oproep aan burgers om verantwoordelijkheid te nemen. Het Manifest van Actieve Wijkbewoners wil daarvoor als gids dienen. (Bron: Manifest van Actieve Wijkbewoners, 10 december 2011, zie    MANIFESTvan actieve bewoners 2011 )
 

Wijkplatform Wijk de Baandert en Vrangendael hebben zaterdag 10 dec. meegewerkt aan de LSA Landelijke Bewonersdag te Arnhem.Wijkplatform Vrangendael heeft hier actief meegewerkt enerzijds in de organisatie van de diverse debatten, anderzijds als eindredacteur, Wijk de Baandert is actief geweest als redacteur(s) bij het schrijven van het Manifest van Actieve Wijkbewoners.

Het manifest kreeg deze dag vorm op basis van de inbreng van meer dan 600 aanwezige actieve wijkbewoners uit het hele land en de landelijke oproep voorafgaand aan deze dag. De vele tweets, SMS'jes, briefkaarten en emails stroomden deze dag binnen en werden tussen 9.00 uur 's ochtends en 15.00 uur 's middags door de 9 eindredacteuren olv Jos van der Lans verwerkt tot een kort maar krachtig manifest. Dit manifest is deze zaterdag meteen overhandigd aan Minister Donner.

Maandag 12 december a.s. zal Wijkplatform Vrangendael om 13.30 uur voor het Bestuurscentrum dit zelfde manifest overhandigen aan Wethouder P. Meekels.